Waarom een konijn alleen houden tegen zijn natuur is | Hopster vzw
Wist je dat je konijnen zindelijk kan maken? Als je dat weet, zou je dan nog een konijn alleen maar in een hok zetten? Een konijn in een hok kan niet tegemoet komen aan zijn natuurlijke basisbehoeften en wordt daardoor onhandelbaar of apathisch. Dankzij de correcte huisvesting, verzorging, opvoeding én training geef je je konijnen de kans op een volwaardig leven en worden het leuke huisdieren die je niet meer zal kunnen missen. Wil je weten wat jij kan doen om je konijnen te helpen? Hopster is er voor jou en je konijnen.
Konijnen, verzorging, huisvesting, training, zindelijkheidstraining, opvoeding, binnenhuiskonijnen, buitenhuiskonijnen, groepsdieren, ram, voedster, sterilisatie, castratie, konijn in huis, verrassend huisdier
16990
post-template-default,single,single-post,postid-16990,single-format-standard,theme-bridge,sfsi_plus_actvite_theme_default,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-6.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.5,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-19227,elementor-page-18142
Waarom een konijn alleen houden tegen zijn natuur is | Hopster vzw

Waarom een konijn alleen houden tegen zijn natuur is

Een konijn hoort niet alleen te zijn en heeft minstens één soortgenoot nodig om gelukkig en gezond te zijn. Maar waarom is dit nu precies? Om te begrijpen waarom het zo belangrijk is dat konijnen in groepen leven, moeten we kijken naar de wilde voorouders van onze huiskonijnen. Lees er alles over in dit artikel.

Herkomst van het huiskonijn

Het konijn (Oryctolagus cuniculus) is een zoogdier uit de familie der hazen en konijnen (Leporidae). Het is de enige soort uit het geslacht Oryctolagus. Konijnen zijn dus geen knaagdieren zoals soms wel eens beweerd wordt. Onze huiskonijnen stammen rechtstreeks af van het wilde Europese konijn en worden nog steeds beschouwd als dezelfde soort.

Wild konijn | Hopster vzw

Korte geschiedenis

Het waren de Romeinen die als eerste het economische belang van konijnen begrepen. Konijnenvlees viel in de smaak en de pels kon gebruikt worden voor het maken van kledij. Door de konijnen in kleine hokken te houden, werd het kweken en vetmesten gemakkelijker.

Na de val van het Romeinse Rijk zijn Franse monniken begonnen met de domesticatie van konijnen. Door deze monniken zijn er verschillende konijnenrassen ontstaan. Lees meer over de herkomst, oorsprong en geschiedenis van het konijn.

HADRIAN, A.D. 117-138. Gold Aureus | Hopster vzw

Omdat onze huiskonijnen hoofdzakelijk gefokt werden voor hun vlees en vacht, is hun natuurlijke gedrag grotendeels gelijkaardig gebleven met dat gedrag van hun wilde voorouders. Dit wil zeggen dat hun natuurlijke behoeftes dus hetzelfde zijn als die van wilde konijnen.

Prooidieren

In de natuur worden konijnen blootgesteld aan allerhande gevaren. Konijnen zijn prooidieren en staan dus op de menukaart van de meeste roofdieren, inclusief op die van ons, mensen. De ironie van het verhaal is dan ook dat dit precies de reden is waarom konijnen in onze huiskamers terecht gekomen zijn…

Konijnen kunnen belaagd worden vanuit de lucht en vanop de grond. Nodeloos om te zeggen dat konijnen constant op hun hoede zijn om te kunnen overleven. Hoe meer ogen er zijn om de omgeving te scannen, hoe veiliger de konijnen zijn. En wel om deze reden verkiezen konijnen het leven in grote groepen, ook wel kolonies genoemd.

Konijnen zijn proodieren | Hopster vzw

Deze foto is een bewerkte versie en dus niet echt.

Samenstelling van een kolonie konijnen

Grootte kolonie

Een kolonie kan bestaan uit enkele koppels (en lampreien of ook wel kittens genoemd) of kan zelfs zo groot zijn dat ze nogmaals onderverdeeld moet worden in verschillende groepen. Om het leven in een kolonie tot een succes te maken, geldt er een strikte rangorde tussen de konijnen onderling.

Wie is de leider?

Er is slechts één leider. De leider in de natuur is meestal een ram maar bij de huiskonijnen blijkt het vaker een voedster te zijn. Soms kan er ook een alfa-koppel de leiding op zich nemen.

Kolonie konijnen in konijnenburcht | Hopster vzw

De rangorde tussen konijnen in een kolonie is gecompliceerd en hangt af van de groepssamenstelling. Konijnen hebben namelijk verschillende karakters en elk hun sterktes en zwaktes. Om optimaal te kunnen functioneren als groep, bepalen deze eigenschappen wie de leider wordt.

Rammen versus voedsters

Het leiderschap tussen de rammen is lineair. Het alfa-mannetje is de baas, daaronder heb je het bèta-mannetje, enzoverder. De leiderschapsrol kan enkel overgenomen worden bij ziekte of sterfte of wanneer een sterke, nieuwe man de groep komt.

Bij de voedsters is de rangorde gecompliceerder en blijft het tijdens het voortplantingsseizoen een constante strijd om de beste voortplantingsomstandigheden te creëren. Vaak is er ook één leidster. De dominantste dieren krijgen namelijk de eerste keus in de genenpool, meer voedsel én betere schuilplaatsen om hun kroost veilig groot te brengen. Ook hier geldt de wet van de sterkste. Na het voortplantingsseizoen gaat het er gemoedelijker aan toe in de kolonie en kunnen verschillende voedsters samenleven zonder veel problemen.

Lampreien

De lampreien worden beschermd door de groep tot ze ongeveer drie maanden oud zijn. Daarna worden de rammetjes verstoten omdat ze een risico worden voor het alfa-mannetje en om incest te voorkomen. Deze jongemannen zijn nu oud genoeg om hun eigen groep te stichten. De voedsters mogen blijven.

Satellietmannetjes

Sommige mannetjes zwerven van groep tot groep en worden ook wel satellietmannetjes genoemd. Na het voortplantingsseizoen sluiten ze zich meestal aan bij een groep. Ze worden getolereerd door het alfa-mannetje zolang ze hun plaats in de rangorde maar kennen.

De voordelen van het groepsleven

Het groepsleven van konijnen begint al bij de geboorte. Een nest kan bestaan uit één tot wel twaalf lampreien die elkaar 24/7 warm houden door dicht tegen elkaar te kruipen. De moer (voedster die een nest heeft gekregen) voedt haar lampreien slechts éénmaal per dag en blijft altijd op een veilige afstand van haar nest, om haar lampreien te beschermen tegen roofdieren.

Nest lampreien | Hopster vzw

Wanneer de onderlinge rangorde in de kolonie vastgelegd is, kunnen de konijnen in harmonie samenleven en heerst er een groot groepsgevoel. Ze eten samen, houden om de beurt de wacht en waarschuwen hun groep voor gevaren. Daarnaast slapen ze naast elkaar om geborgenheid te kunnen voelen én elkaar warm te houden. Konijnen verzorgen elkaar door elkaar te wassen en kunnen wel de rest van hun leven een koppel vormen met hun partner. Wanneer die partner sterft, rouwt elk konijn op zijn eigen manier maar kunnen ze gelukkig altijd steunen op hun groep. Konijnen overleven dankzij hun groep.

Het verschil tussen wilde en gedomesticeerde konijnen

Geboren in gevangenschap

Natuurlijk zijn er ook verschillen tussen wilde konijnen en onze huiskonijnen. Onze huiskonijnen zijn in gevangenschap geboren en hebben niet voldoende overlevingstechnieken meegekregen bij de geboorte. Hun ouders zijn namelijk ook in gevangenschap geboren. Ze weten niet meer hoe ze zelf eten moeten vinden en zouden hoogstwaarschijnlijk verhongeren in het wild. Of ze eten giftige planten en sterven een pijnlijke dood. Daarnaast is de schutkleur van konijnen vaak verdwenen waardoor ze een duidelijk doelwit worden voor roofdieren. Hoeveel mensen kunnen er trouwens nog overleven in het wild? Ik weet niet of ik het lang zou volhouden…

Konijnenfamilie | Hopster vzw

Aangeboren instincten

Maar dit wil niet zeggen dat onze instincten volledig verdwenen zijn. Elk levend wezen heeft diepgewortelde instincten. Ik ben bijvoorbeeld doodsbenauwd van slangen. Mijn lichaam weet dat slangen gelijkstaan aan gevaar. Natuurlijk weet ik dat deze angst volledig ongegrond is, er leven helemaal geen giftige slangen in België, maar dit stopt me niet te beven als een klein kind wanneer ik deze reptielen zie, al is het maar op televisie. Het gezelschap van andere mensen die me geruststellen, wordt dan ten zeerste geapprecieerd. En bij konijnen is het net hetzelfde.

Oppakken

Wanneer je een konijn wilt oppakken om te knuffelen, gedraag je je als een echt roofdier in de ogen van het konijn. Zijn pootjes komen van de grond en hij kan nergens meer naar toe. Het konijneninstinct linkt dit met GEVAAR!

Begrijp je nu waarom konijnen helemaal niet graag opgepakt worden? Maar geen nood! Verder in dit artikel vind je nuttige afbeeldingen die omschrijven hoe je wel kan knuffelen met je konijn zonder het bang te maken.

Groep wilde konijnen | Hopster vzw

De voordelen van het houden van meerdere huiskonijnen

Wat gebeurt er wanneer je een konijn alleen houdt?

Er circuleert nog zoveel verkeerde informatie over het houden van konijnen dat veel konijneneigenaars niet eens weten dat konijnen minstens per twee gehouden moeten worden.

Ontstaan probleemgedrag

Wanneer een konijn alleen gehouden wordt, ontstaan er vaak gedrags- en gezondheidsproblemen. Doordat de kracht van de groep wegvalt, is het konijnen volledig aangewezen op zichzelf in deze wereld vol gevaren. Wanneer een levend wezen contant blootgesteld wordt aan stress, ontstaat er een emotionele disbalans met gedrags- en zelf fysische problemen tot gevolg. Dit geldt voor mensen maar dus ook voor konijnen.

Al spendeer je veel tijd met je konijn, alle tijd dat je zelf slaapt, werkt, of andere sociale activiteiten doet, zit je konijn alleen terwijl het een groepsdier is. Zelfs wanneer je konijn zich normaal lijkt te gedragen, ik kan je garanderen dat het eenzaam is zonder een soortgenoot. Alleen kunnen ze je dit zelf nooit zelf zeggen.

Eenzaam konijn | Hopster vzw

Gevolgen van eenzaamheid

Eenzaamheid bij konijnen kan zich uiten in agressie, angst, slopen, onzindelijkheid en zelfs in gezondheidsklachten. Het schattige konijntje bijt ineens je kinderen, laat niet toe dat je het aait, valt je hand aan of gaat lopen wanneer het je ziet. Je konijn plast overal en niets is veilig voor zijn scherpe tanden. Of het tegenovergestelde gebeurt, je konijn doet niets meer en weigert misschien zelfs te eten… Het zou niet de eerste keer zijn dat een konijn sterft louter uit doodsangst. Stress bij konijnen kan zelfs dodelijk zijn.

De harde realiteit

Dit zijn geen leuke situaties, niet voor mensen en zeker niet voor het konijn. In tegendeel, dit zijn extreem stresserende situaties die het houden van een konijn allesbehalve leuk maakt. Doordat het konijn zo onhandelbaar geworden is, weten mensen vaak niet meer wat ermee aan te vangen. De meeste konijnen worden naar een konijnenopvang gebracht, wanneer ze geluk hebben, voordat ze zelfs de leeftijd van één jaar halen. De ongelukkigste konijnen van al worden zelfs “vrijgelaten” in het bos waar ze geen enkele kans op overleven hebben.

De meeste konijneneigenaars, inclusief ik, zijn begonnen met één konijn alleen te houden… Maar geen nood, het is nooit te laat om een partner te zoeken voor je konijn en het misverstand -dat konijnen solitair zijn- uit de wereld te helpen.

Een konijn en een ander dier, gaat dat samen?

Konijnen worden vaak samen gezet met cavia’s of delen het huis met een hond en/of kat. Het kan dat ze samenwonen zonder dat er ernstige incidenten voorvallen maar is het een risico waard?

Konijn versus cavia

Dit is GEEN goed idee! Waarom niet? Er zijn verschillende redenen waarom konijnen en cavia’s een slechte combinatie zijn:

 • Konijnen en cavia’s spreken een andere taal.
 • Konijnen en cavia’s kunnen elkaar kwetsen.
 • Konijnen kunnen cavia’s (dodelijk) ziek maken.
 • Konijnen en cavia’s hebben een ander dieet.
 • Cavia’s zijn net zoals konijnen groepsdieren en hebben een eigen soortgenoot nodig.
 • Konijnen hebben moeite met hitte, cavia’s hebben moeite met koude.

Heb je al een konijn en cavia samen of wil je hierover meer leren? Lees dan zeker het artikel: 6 redenen om konijnen en cavia’s niet samen te houden.

Honden en katten

Een hond of een kat is ook GEEN vervanger voor een konijnenpartner. Konijnen kunnen samenleven met katten en/of honden vermits alle dieren in kwestie voldoende gesocialiseerd zijn maar dit zal het gemis van een soortgenoot nooit kunnen compenseren.

Het is ook heel belangrijk om te begrijpen dat honden en katten roofdieren zijn, konijnen zijn prooidieren. Hoor je mij al komen? Konijnen hebben de natuurlijke reflex om te vluchten van roofdieren, honden en katten hebben de natuurlijke reflex om achter prooidieren aan te gaan. Zelfs wanneer de hond of kat slechts wilt spelen, of gewoonweg verschiet, kan dit wel eens heel slecht aflopen voor het konijn. In het beste geval komt je konijn er met een schrik van af maar het zal altijd een stressfactor zijn om samen te leven met een roofdier, ook al kunnen ze je dit niet zelf vertellen.

Ik raad je daarom sowieso aan om honden en katten nooit alleen te laten met een konijn, hoe goed ze elkaar ook kennen. Je kan de natuur nu eenmaal niet tegengaan.

Hond en konijn | Hopster vzw

De voordelen van een soortgenoot voor onze huiskonijnen

Net zoals wilde konijnen, net zoals mensen, hebben onze huiskonijnen nood aan geborgenheid van een soortgenoot. Konijnen hebben elkaar nodig om op ontdekking te gaan, ze wassen elkaar, ze slapen tegen elkaar, ze eten samen, ze spreken dezelfde taal. Konijnen zijn sociale dieren en dit is ook de reden waarom de gespecialiseerde Belgische en Nederlandse konijnenasielen nooit een dier alleen plaatsen. Dit is immers tegen hun natuur.

Groepsdieren | Hopster vzw

Je kan heel veel tijd investeren in je konijn, zo hoort het ook, maar er zijn nu eenmaal zaken dat wij als mensen onze konijnen niet kunnen geven. Ik voel me bijvoorbeeld niet geroepen om de oren en ogen van Eddie te wassen met mijn tong en slapen doe ik liever in mijn eigen bed…

Wanneer je voldoet aan de basisbehoeften van je konijnen, in dit geval zorgen voor het gezelschap van een soortgenoot, krijg je gelukkige konijnen. Ze zijn emotioneel en fysiek gezond. En is dit nu niet net het punt van het houden van huisdieren?

De voordelen voor konijneneigenaars

Band opbouwen

Buiten het feit dat je de trotse eigenaar bent van een koppel gelukkige konijnen, zijn er ook ontelbare voordelen voor jou als konijneneigenaar. Doordat je konijnen gelukkig zijn, krijgen ze meer zelfvertrouwen. Doordat je konijnen meer zelfvertrouwen hebben, is het makkelijker om een band met ze op te bouwen. Door je konijnen te respecteren voor wie ze zijn (prooidieren) zullen ze je beginnen vertrouwen en dan kan de pret pas beginnen!

Konijnen zijn hele intelligente dieren en zullen je met plezier leren kennen, jij bent trouwens de persoon die ervoor zorgt dat ze veilig zijn én voldoende voedsel hebben. Waarvan valt er niet te houden? Wanneer de konijnen dan ook nog eens zindelijk zijn en voldoende ruimte hebben om te bewegen, kan de pret niet meer op.

Hoe knuffelen met je konijn | Hopster vzw

Leer konijnentaal

Observeer je konijnen, leer konijnentaal. Konijnen zijn stille wezens en geven subtiele signalen. Ik kan je garanderen dat eens je hun signalen begrijpt, het zo leuk is om je huis te delen met hun. Geniet ervan wanneer je konijnen binkies maken en verschiet je niet rot wanneer je voor het eerst een bunny flop ziet 😉

Hersenwerk voor konijnen

Geef je konijnen onbeperkte hoeveelheden hooi, speel met je konijnen door ze hersenwerk aan te bieden, maak hun omgeving interessant door overal wat lekkers te verstoppen. Geef ze kartonnen dozen waarin ze zich kunnen verstoppen of die ze gewoon kunnen slopen. Waarom niet starten met training van je konijn? Ze vinden dit super leuk!

Zoek je nog inspiratie, kom dan zeker eens naar een workshop van Hopster vzw.

Hersenwerk voor konijnen | Hopster vzw

Konijnenkarakters

Vergeet wel niet dat konijnen, net zoals mensen, verschillende (sterke) karakters hebben. Sommige konijnen houden ervan gestreeld te worden en zullen hun hoofdmassage komen opeisen, andere hebben hier geen nood aan en vinden het voldoende om in je buurt te vertoeven. Sommige konijnen zijn actief, sommige konijnen zijn rustig, … So be it.

Op vakantie

Een ander ongelofelijk voordeel aan het houden van meerdere konijnen is dat je je niet meer heel schuldig moet voelen wanneer er momenten zijn dat je minder tijd met je konijnen kan spenderen en je bijvoorbeeld op vakantie vertrekt. Je zal je konijnen missen, en zij zullen jou missen, maar ze hebben tenminste elkaar nog en dat is het allerbelangrijkste.

Naar de dierenarts

Doordat de konijnen op elkaar kunnen steunen, en op jou, worden stresserende situatie, zoals bijvoorbeeld een dierenartsbezoek, dragelijker gemaakt. Dit vind ik ook een groot voordeel aan het houden van een koppel konijnen. Tijdens de autorit kunnen ze steun bij elkaar zoeken, evenals in de dierenartspraktijk.

De uitdagingen van het houden van meerdere huiskonijnen

De voordelen van het houden van meer dan één konijn zijn ontelbaar maar vereisen de nodige voorbereidingen. Konijnen zijn niet de makkelijke huisdieren zoals de marketing van dierenwinkels onterecht laat uitschijnen. Er kan ook enorm veel fout gaan. Doe daarom je huiswerk vooraleer je deze geweldige dieren in huis haalt.

Castratie/sterilisatie

Castratie is belangrijk voor zowel voor de emotionele als fysische gezondheid van de konijnen, zowel voor rammen als voedsters. Ik raad daarom elke konijneneigenaar aan om zijn konijnen door een KONIJNKUNDIGE dierenarts te laten castreren, niet elke dierenarts is gespecialiseerd in konijnen.

Door te investeren in een castratie, zal de koppeling met een ander konijn veel makkelijker gaan en worden er veel gedragsproblemen vermeden. Er zijn al genoeg konijnen die een goede thuis zoeken, kijk maar naar de overvolle konijnenopvangcentra, de wereld heeft geen nood aan nog meer oepsie-nestjes.

Voor meer informatie over castraties, verwijs ik je graag naar de site van BunnyBunch.

De huisvesting van konijnen

Ok, er komt veel kijken bij het houden van meer dan één konijn. Je hebt om te beginnen meer ruimte nodig. Omdat konijnen oorspronkelijk gekweekt werden voor hun vlees en vacht, werden ze in kleine hokken gehuisvest. Op deze manier konden de konijnen beter gecontroleerd worden door de mens en lekker vet gemest worden omdat ze amper konden bewegen. Gelukkig leven we in de 21ste eeuw en beseffen we maar al te goed dat een konijn alleen in een hok houden niet meer van deze tijd is.

Algemene richtlijnen

Volgens Stichting KonijnenBelangen moet je minstens 2m2 voorzien per dwergkonijn. Persoonlijk vind ik dit nog steeds heel weinig. Hoe meer ruimte je kan aanbieden, hoe beter. Hoe groter je konijnen, hoe meer ruimte je uiteraard moet voorzien.

Perfecte Huisvesting | Konijnenadviesbureau Hopster

Door konijnen verkeerd te huisvesten, werk je ook allerhande gedragsproblemen in de hand en bemoeilijk je het koppelproces van je konijnen. Gelukkig kunnen konijnen makkelijk zindelijk gemaakt worden, net zoals katten, en zijn hokken voor binnenhuiskonijnen volledig overbodig geworden. Investeer in een puppyren wanneer je de ruimte van je konijnen toch wilt beperken.

Binnenhuiskonijnen

Zoek je inspiratie voor de huisvesting van je binnenhuiskonijnen, lees dat zeker het artikel: De perfecte huisvesting voor je binnenhuiskonijnen in 5 stappen. Het huisvesten van binnenhuiskonijnen hoeft gelukkig niet veel te kosten. Wees creatief, zeker wanneer je zelf klein woont!

Buitenhuiskonijnen

Voor buitenhuiskonijnen is het al wat ingewikkelder en zal je moeten investeren in een goede ren. Je moet je konijnen beschermen tegen de natuurelementen, roofdieren en zichzelf door ervoor te zorgen dat ze zich niet kunnen uitgraven. Daarnaast moeten ze ook voldoende ruimte hebben om te kunnen bewegen. Meer inspiratie kan je op Hopster’s Pinterest terugvinden of op Konijnen in de tuin.

Financieel

Het houden van huisdieren is nooit goedkoop. Naast het voorzien van de correcte huisvesting moet je ook investeren in de gezondheid van je konijnen, namelijk correcte voeding, bodembedekking voor hun toilet, speelgoed voor hun emotionele gezondheid en dierenartskosten.

Het castreren van je konijnen is alvast een hele goede start. Daarnaast zijn konijnen heel gevoelig voor ziektes en kunnen dus best regelmatig gecheckt worden door een konijnkundige dierenarts. Zorg er ook voor dat je konijnen in orde zijn met hun vaccinaties tegen Myxomathose en RHD 1 (jaarlijks) en RHD2 (halfjaarlijks).

Spaarpot Eddie | Hopster vzw

Het koppelen van konijnen

De valkuilen

Maar er is ook een keerzijde aan het verhaal. Je kan namelijk niet zomaar elk konijn bij elkaar zetten. Net zoals mensen hebben konijnen hun eigen karakter en sommige karakters botsen nu eenmaal. Daarnaast kan je niet zomaar elk geslacht bij elkaar zetten. En er is namelijk maar plaats voor één leider…

In het wild kunnen de konijnen zelf hun partner kiezen en hebben ze voldoende ruimte om de konijnen waarmee het niet klikt te ontwijken maar onze huiskonijnen hebben niet altijd deze luxe. Het koppelen van konijnen is dus een zwaar onderschatte bezigheid die je best overlaat aan een deskundige als je hier nog geen ervaring mee hebt.

Bezint eer ge begint

Wanneer je onbezonnen aan het koppelproces begint, bestaat het risico dat je konijnen zullen vechten en elkaar verwonden. Zelfs wanneer konijnen in het begin goed overeen lijken te komen, komt het vaak voor dat ze later toch gaan vechten.

Het koppelen van konijnen gaat vaak fout doordat de verkeerde combinaties van konijnen gemaakt worden en doordat er niet altijd rekening wordt gehouden met de huisvesting. Maar het koppelproces gaat ook vaak fout ook omdat konijneneigenaars te snel ingrijpen wanneer de konijnen hun onderlinge rangorde bepalen. Soms kan het er heftig aan toegaan!

Uitzonderingen

Wanneer een konijn een traumatische jeugd heeft gehad, te lang alleen is geweest of extreem territoriaal is, lijkt het soms onmogelijk om dit konijn te koppelen. In extreem uitzonderlijke gevallen, is het soms ook niet mogelijk om je konijn te koppelen. Maar het is niet omdat het extreem moeilijk is de juiste partner voor je konijn te vinden, dat het onmogelijk is. Beslis dus niet zelf dat je konijn niet te koppelen valt, laat dit besluit over aan een konijnendeskundige.

Enkele tips

Graag geef ik je wel de belangrijkste informatie mee zodat je hier rekening mee kan houden wanneer je op zoek gaat naar een partner voor je konijn. Het is belangrijk dat de konijnen een onderlinge rangorde tot stand kunnen brengen. Hoe sneller dit gebeurt, hoe sneller de koppeling geslaagd is. Dit zijn de basisregels voor het koppelen van konijnen:

1. Waar vind ik de geschikte partner voor mijn konijn?

Koop NOOIT een dier in een dierenwinkel. Er schuilt enorm veel dierenleed achter dierenwinkels. Lees er alles over in het artikel: Waarom je beter geen dieren in de dierenwinkel kunt kopen. Contacteer WEL een gespecialiseerde konijnenopvang,

Hopster vzw verwijst je graag door naar Het Vrolijke Konijnenhol, Het Knaagtandje en Jodipro. Meer opvangcentra in België en Nederland vind je op onze pagina.

Adopt don't shop | Hopster vzw

Door je konijn(en) in een gespecialiseerde konijnenopvang te halen, sluit je al veel problemen uit:

 • Een konijnenopvang wordt gerund door mensen met een hart voor konijnen. Hun prioriteit is het welzijn van konijnen, niet dat van winstbejag.
 • Een goede konijnenopvang castreert elke ram vooraleer ze naar hun nieuwe thuis vertrekken.
 • Alle konijnen worden correct gevaccineerd.
 • De konijnen in een gespecialiseerde konijnenopvang hebben vaak hun puberteit achter de rug en hun karakter is dus reeds gevormd.
 • Adoptanten zullen nooit een enkel konijn mee naar huis krijgen als ze zelf nog geen konijn hebben.
 • Heb je al een konijn? Dan kan je je konijn laten speed daten met de opvangkonijnen en kan het zo zelf een geschikte partner vinden. De konijnenopvangcentra hebben voldoende kennis hebben om cupido een handje te helpen indien nodig.
 • Wanneer konijnen als (goed) koppel in de opvang terecht komen, worden ze ook nooit meer gescheiden.
 • Enne, je geeft een konijn een nieuwe kans op een geweldig leven!

            logo Jodipro | Hopster vzw

2. Castreer je konijnen

Laat zowel je ram als voedster castreren door een konijnkundige dierenarts voor het koppelproces. Geef je dieren voldoende tijd om te herstellen en voor het uitwerken van hun hormonen. Gecastreerde rammen zijn nog ongeveer zes weken vruchtbaar na hun castratie. Hou daar rekening mee om ongewenste nestjes te voorkomen.

3. Geslacht van de konijnen

a. Ram en voedster: Deze koppeling heeft het grootste slaagpercentage. Door de ram te castreren, gaat hij ook minder last hebben van zijn hormonen wat de koppeling gemakkelijker zal maken, hetzelfde geldt voor de voedster.

b. Voedster en voedster: Dit is niet de meest ideale combinatie. De kans is heel groot dat twee voedsters na een tijdje met elkaar gaan vechten. Het maakt niet uit of ze familie zijn of niet. De kans op een gevecht wordt verkleind wanneer beide voedsters gesteriliseerd zijn en ze voldoende ruimte hebben om zich van elkaar af te zonderen maar het blijft steeds een risico.

c. Ram en ram: Wanneer rammen samenwonen voor de puberteit, kan je aannemen dat ze sowieso zullen vechten wanneer ze ouder worden. Het maakt niet uit of ze familie zijn of niet. Castratie zal dit probleem niet verhelpen ook al wordt castratie altijd aangeraden voor rammen. Dit is de slechtste combinatie konijnen die je kan maken en je haalt deze rammen best zo snel mogelijk uit elkaar want ze vechten tot de dood. Wanneer je twee gecastreerde rammen op volwassen leeftijd bij elkaar zet, is er wel een kans dat de koppeling slaagt, zolang er maar een verschil in dominantie is.

Koppel konijnen | Hopster vzw

4. Koppel je konijn aan een leeftijdsgenoot.

Pubers (drie tot negen maanden oud) zet je best niet bij volwassenen. Hun energieniveau kan heel erg verschillen en het karakter van deze jongsters kan nog veranderen tot de laatste periode van hun puberteit. Het is dus onmogelijk om te garanderen of de koppeling goed blijft gaan. Trouwens, welk oudje doe je een plezier door er jong grut bij te zetten? Neem eens een kijkje in een gespecialiseerde konijnenopvang, daar zal je genoeg leeftijdsgenoten voor je konijn vinden.

5. Koppel op neutraal territorium

Het is belangrijk dat je konijnen zich niet voornamelijk toespitsen op de verdediging van hun territorium. Vooral voedsters zijn territoriaal en zullen instinctief hun territorium verdedigen tegen indringers.

Voorzie een puppyren op neutraal gebied waarin je beide konijnen tegelijkertijd zet om kennis met elkaar te laten maken. Sommige mensen voorzien de ren van een kartonnen doos zodat de konijnen de mogelijkheid hebben voor een time-out, sommige koppelen in een lege ren zodat de konijnen verplicht contact met elkaar moeten maken. Wat je ook beslist, zorg dat de konijnen elkaar niet in het nauw kunnen drijven.

Bestel het bij zooplus! Klik op de foto!

Puppyren uit metaal 80 cm hoog | Konijnenadviesbureau HopsterIk voorzie de ren graag van wat lekkers zodat de konijnen kunnen eten wanneer ze hier zin in hebben. Wanneer konijnen rustig naast elkaar eten, gaat de koppeling alvast de goede richting uit.

Zorg ook dat je goed alle geuren van je eigen konijn verwijdert (d.m.v. azijn) en het territorium verandert zodat het nieuw lijkt voor beide konijnen wanneer ze bij jou komen wonen.

6. Normaal konijnengedrag tijdens de koppeling
 • Vlinderen (rond elkaar draaien)
 • Rijden op elkaar
 • Haren plukken
 • Jagen
 • Krabben
 • Op elkaar springen
 • Stampen
 • Wassen

7. Niet toelaatbaar konijnengedrag tijdens de koppeling

Stop de koppeling meteen wanneer:

 • De konijnen vechten in een bolletje (tot bloedens toe).
 • De konijnen happen naar de buik en geslachtsorganen.
 • Eén van de konijnen is angstig (en begint te piepen).

De koppelervaring mag niet traumatisch worden.

8. Confrontatie tussen de konijnen

Er moet een confrontatie komen tussen de konijnen om de koppeling geslaagd of niet-geslaagd te kunnen noemen. Wanneer konijnen elkaar wassen, naast elkaar liggen of naast elkaar eten, kunnen we van een geslaagde koppeling spreken. Wanneer de konijnen elkaar negeren of de koppeling is uitgemond in een gevecht, is de koppeling niet-geslaagd.

9. Ras en afmeting zijn onbelangrijk voor de koppeling.

Konijnen discrimineren niet op basis van uiterlijk ☺.

Leeuwenkopje | Hopster vzw

10. Geef je konijnen tijd om aan elkaar te wennen.

Haast en spoed is zelden goed! Zet de konijnen desnoods een tijdje naast elkaar zodat ze elkaar wel kunnen zien en ruiken maar niet kunnen aanraken. Wanneer ze niet hevig meer op elkaar reageren, kan je beginnen koppelen.

11. Overweeg een koppelvakantie

Contacteer een konijnendeskundige die koppelvakanties aanbieden wanneer je een extreem territoriaal konijn hebt. De te koppelen konijnen komen beide in een vreemde omgeving terecht wat het koppelproces gemakkelijker maakt. Daarnaast zijn ze in de veilige handen van konijnenexpert die het koppelproces perfect kan begeleiden en de konijnen rustig de tijd krijgen elkaar te leren kennen en aanvaarden.

Dit haalt stress weg bij jou, je konijn en geeft je de tijd om terug een neutraal territorium te creëren voor wanneer het nieuwe koppel naar huis komt.

12. Haal je koppel konijnen NOOIT meer uit elkaar eens ze gekoppeld zijn!

Indien je dit wel doet, moeten ze steeds opnieuw de rangorde vastleggen, dit zorgt voor extra stress en kan een goede koppeling teniet doen. Ook als je met één konijn naar de dierenarts moet, neem je het andere konijn mee. Dit zorgt voor steun tijdens een stresserend doktersbezoek én het zorgt ervoor dat het ene konijn nadien niet vreemd ruikt voor het andere konijn.

Soms kan het natuurlijk niet anders, wanneer een konijn bijvoorbeeld geopereerd moet worden. Zorg in dit geval dat de konijnen elkaar kunnen blijven zien en ruiken zodat ze niet vervreemden van elkaar. Wanneer het konijn in kwestie volledig herstelt is, kan je ze terug introduceren op neutraal territorium.

13. Schakel hulp in van een konijnendeskundige.

Om de koppeling te laten slagen is het belangrijk om niet te snel in maar ook niet te laat in te grijpen. Soms is het heel moeilijk om in te schatten wanneer er wel of net niet ingegrepen moet worden. Hierbij kan een konijnendeskundige helpen.

14. Een Konijn Erbij – Bernice Muntz

In de praktijk komt er nog veel meer bij kijken wanneer je konijnen wilt koppelen, je moet rekening houden met het karakter van je konijnen, met je eigen huisvesting,… Wil je meer weten over deze ingewikkelde materie? Lees dan zeker Een Konijn Erbij van Bernice Muntz, een boek volledig gewijd aan het koppelen van konijnen.

Bestel bij bol.com! Klik op de foto!

Een konijn erbij | Konijnenadviesbureau Hopster

Conclusie

Hoe het meestal begint

Net zoals ik zijn de meeste konijneneigenaars ooit begonnen met slechts één konijn te houden. Bij mij was de reden hiervoor is simpel. Niemand had me ooit uitgelegd waarom konijnen rasechte groepsdieren zijn en wat de gevolgen hiervan zijn. Pas toen mijn konijn maar niet leek te wennen aan mij (en me dit duidelijk liet merken), ben ik me vragen beginnen stellen.

En ja daar zitten we dan met één konijn. Het is angstig, gedraagt zich agressief of is gewoon heel eenzaam.  Maar toch, een tweede konijn erbij nemen, lijkt vaak een (te) grote stap te zijn voor konijneneigenaars. “Ik heb niet genoeg centen voor twee konijnen”, “Ik heb niet genoeg ruimte”, “Mijn partner wilt geen tweede konijn”, “Ik wil geen nestjes”, “Mijn kinderen hebben nu al geen interesse meer in ons konijn”, “Mijn konijn is dom”, “Mijn konijn is perfect gelukkig alleen”, “Ik had twee konijnen maar ze zijn beginnen vechten”,…

Maar dan gaat het nog niet goed

Wanneer konijnenliefhebbers eindelijk de knoop doorhakken en er toch een konijn erbij halen, duiken er nieuwe problemen op. De konijnen vechten en kunnen niet samen wonen, er komt toch een ongewild nestje van, …

Goede nieuws

Het is ook een hele grote stap om er een konijn bij te halen! En wanneer je hier niet genoeg informatie over gekregen hebt, kan het wel eens heel fout lopen. Het goede nieuws is, dat wanneer je wel voldoende geïnformeerd bent, kunnen we al deze bovenstaande problemen uit de wereld helpen en twee dieren gelukkig maken voor de rest van hun leven. Want daar draait het nu toch om, niet? En ik beloof je, het is ook in jouw voordeel! Gelukkige konijnen worden al snel een volwaardige leden van je familie!

Familieportret | Hopster vzw

Nu is het aan jou!

Heb je nog steeds slechts één konijn, hoop ik dat je jezelf de vraag stelt: “Is dit een beslissing gemaakt voor mezelf of voor mijn konijn?”

Ik vertrouw erop dat je de juiste beslissing maakt voor jouw konijn. Het feit dat je deze blogpost leest, wilt al zeggen dat je oprecht bezig bent met het welzijn van je konijn of je goed aan het informeren bent over het correct houden van konijnen. Heb je nog vragen of zoek je nog meer informatie, hoor ik het graag!

Is konijnenwelzijn ook belangrijk voor jou? Deel dan zeker dit artikel! De konijnen zullen je dankbaar zijn!

*Deze post bevat affiliate links ten voordele van Hopster vzw, bekijk de algemene voorwaarden voor meer informatie

Bronnen

Boeken

Bestel bij bol.com! Klik op de foto!

Een konijn erbij | Konijnenadviesbureau Hopster

High Five met je konijn | Konijnenadviesbureau Hopster

Why Does My Rabbit | Hopster vzw

http://happyrabbits.be/product/lang-leven-konijnen/

Interessante sites

Bunny Approved

BunnyBunch

Dierentrainer.nl

Ik wil cavia’s

Ik wil konijnen

House Rabbit Society

Konijnen.nl

Konijnen in de tuin

Rabbit Welfare Association & Fund

Regionaal Voorlichtingsbureau Konijnen

Stichting KonijnenBelangen

Gerelateerde artikelen

Gratis Ebook

Is jouw konijn beschermd tegen de koude?

De perfecte huisvesting voor je binnenhuiskonijnen in 5 stappen

Zindelijkheidstraining voor binnenhuiskonijnen in 4 stappen

11 belangrijkste items voor konijneneigenaars

Hooi: dé nummer 1 voeding voor konijnen

SaveSave

SaveSaveSaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSaveSaveSave

SaveSave

SaveSaveSaveSave

SaveSaveSaveSave

SaveSave

SaveSaveSaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSaveSaveSave

SaveSave

SaveSaveSaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSaveSaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSaveSaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSaveSaveSave

1Comment

Post A Comment

Algemene Voorwaarden